Odborný tým

Petr Bouchal

působí v londýnském think tanku Institute for Government. Absolvoval bakalářské studium mezinárodních vztahů a ekonomie na Tufts University v americkém Bostonu (2009), část studia strávil v Oxfordu a v německém Tübingen. Magisterský diplom získal na University of Oxford v oboru politické vědy se zaměřením na evropskou politiku (2011). Pracoval v Nadaci Open Society Fund Praha, má za sebou i zkušenosti z Evropského parlamentu. Zajímá ho kvalita a integrita veřejné správy, odpovědnost ve veřejném životě i role parlamentů v demokratické politice.

Irena Kotíková

Irena Kotíková letos dokončuje studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň pracuje v obchodním týmu Google Česká republika, kde zajišťuje podporu agenturním klientům. Irenka je zkušenou debatní trenérkou a rozhodčí - v minulých letech vedla českou debatní reprezentaci, se kterou si připsala několik historických úspěchů. Ve volném čase se zabývá logickými chybami, problematikou náboženství a smyslem života. Na letní akademii povede kurz debaty pro začátečníky.

Peter Stec

momentálně působí jako vedoucí Katedry architektonické tvorby na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě. Studoval na Slovenské technické univerzitě a Vídeňské univerzit a postgraduální studium absolvoval na Princeton University. Působil v předních architektonických skupinách jako Herzog & de Meuron ve Švýcarsku a na akademické půdě v USA, Nizozemí a Rakousku. Je držitelem Fulbrightova stipendia a mnohých ocenění za architekturu. Více informací získáte zde. Na letní akademii povede kurz architektury.

Matej Sapák

vystudoval aplikovanou matematiku na Harvardově univerzitě (2004) a po skončení studia pracoval dva roky jako analytik pro společnost McKinsey & Company v Praze. Matej má postgraduální titul z Právnické fakulty Harvardovy univerzity (2009), kde se věnoval především právu obchodních společností a problematice alternativního řešení sporů. V současnosti působí na Ministerstvu financí Slovenské republiky a je předsedou správní rady Slovenské debatní společnosti. Na letní akademii bude vést kurz soukromého práva.

Matej Mačák

absolvoval tříleté bakalářské studium psychologie a neurovědy na univerzitě v Cambridge a jednoletý magisterský kurz v Oxfordu, v rámci kterých se věnoval výzkumu v oblasti paměti a lidského rozhodování. V současnosti je stipendistou Wellcome Trust a PhD kandidátem na University College London, kde pokračuje ve výzkumu paměti a jejích neurologických podkladů. Na letní akademii povede kurz neurovědy.

Matěj Bajgar

po maturitě na gymnáziu v jihomoravském Tišnově vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jako Weidenfeldův stipendista poté na Oxfordské univerzitě absolvoval magisterský program v rozvojové ekonomii a následně působil na stáži v Jihoafrické republice a jako výzkumný asistent u oxfordského Centra pro studium afrických ekonomik. Nyní v Oxfordu ve svém doktorátu zkoumá vliv mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic na rozvojové země. Na letní akademii povede kurz ekonomie.

Markéta Šetinová

po maturitě na Německé škole v Praze odešla studovat sociologii a business na Kingston University v Londýně. V současné době pokračuje s magisterským studiem sociologie na Univerzitě v Oxfordu, kde se zaměřuje především na otázky integrace minorit a rasismu. Má zkušenosti s prací v neziskových organizacích jak v Británii, tak v České republice. Na letní akademii bude vyučovat sociologii.

Marián Porvažník

po absolvování gymnázia Šrobárova v Košicích (2007) získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (2012) a inženýrský titul na Fakultě ekonomie a podnikání Panevropské vysoké školy v Bratislavě (2012). Ve Slovenské debatní asociaci působil na postě předsedy správní rady a obecně sa věnuje práci v této mimovládní organizaci osm let. V průběhu posledních dvou let vedl vzdělávací modul komunikačních tréningů pro mimovládní organizace působící ve Slovenské republice. Na letní škole povede kurz pro pokročilé debatéry.

Mária Friedmannová

po studiu na bilingválním gymnáziu v Košicích (2005) absolvovala tříleté bakalářské studium sociální antropologie a genetiky na Oxfordské univerzitě. Po ukončení bakaláře pokračovala v postgraduálním studiu psychologie v Oxfordu a následném doktorátu se nyní věnuje zkoumání toho, jak se vyvíjí porozumění a dekódování jazyka. Během léta 2010 a 2011 učila experimentální psychologii pro Oxford Royal Academy, která byla British Education and Travel Association vyhodnocená jako nejlepší vzdělávací produkt v Británii. Na letní škole bude vyučovat psychologii.

Kubo Mačák

drží magisterský právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2007) a z Právnické fakulty Oxfordské univerzity (2008). Kubo působil na mezinárodních tribunálech OSN v Haagu (2008) a v Tanzanii (2009) a na Ústavním soudě Slovenské republiky v Košicích (2009). V současnosti se věnuje doktorandskému výzkumu v oblasti mezinárodního humanitárního práva na univerzitě v Oxfordu (2009-2012). Komunikační dovednosti a právo vyučuje na středoškolské a vysokoškolské úrovni od roku 2004. Na letní akademii povede kurz veřejného práva.

Jan Straka

Rok strávil na středoškolském pobytu v USA, maturoval v Praze. Bakalářský titul má z Harvardovy univerzity (2009), kde zabrousil mimo jiné do ekonomie, společenské teorie, filosofie, historie i literatury a skončil s titulem z politických věd. V současnosti pracuje v Praze v think-tanku IDEA, věnuje se otázkám reformy vzdělávání a veřejných politik a spolupracuje s několika dalšími neziskovými organizacemi v ČR. Na letní akademii povede kurz amerických studií.

Jan Indráček

letos dokončuje bakalářské studium historie na Balliol College v Oxfordu. Poslední dva roky střední školy před tím studoval na Chigwell School v Essexu. Na univerzitě mimo jiné působil jako předseda Oxfordského spolku pro mezinárodní vztahy. V průběhu studia absolvoval stáže v několika mezinárodních firmách a na Úřadu vlády ČR a je členem poradní skupiny Národní ekonomické rady vlády (NERV) pro vzdělávání, což je oblast, která ho dlouhodobě zajímá. Na letní akademii povede kurz historie.

Igi Barilik

Z košického Gymnázia sv. Tomáše Akvinského vedly jeho kroky do Prahy, kde vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2010). Dále tam pokračuje jako doktorand katedry trestního práva a v současnosti též studuje postgraduální program v kriminologii a trestní justici na Právnické fakultě Oxfordské univerzity. Věnuje se všemu možnému, baví ho studium a poznávání světa... například během semestrálního pobytu na australské Griffith University (2009) či na právní praxi u Mezinárodního trestného tribunálu pro Rwandu (2010). Na letní škole se bude starat o vaši zábavu a volný čas. :)