Kurzy

Americká studia (Jan Straka)

Dějiny USA můžeme vidět jako příběh, v němž se postupně otvírají příležitosti dříve utlačovaným skupinám obyvatel. Cynik namítne, že USA ovládají zájmy mocných lobby, a demokracie se svými právy je pouhým pozlátkem okolo prohnilého jádra. V kurzu se zamyslíme nad některými otázkami z historie a současnosti USA a především nad tím, jaká poučení z nich plynou pro zbytek světa. Je americká společnost unikátní, skýtají její ideály inspiraci pro zbytek světa? Jak v USA funguje soužití kapitalismu s demokracií?  Jak reprezentativní jsou americké instituce a jak slouží svým občanům? Jaké byly hlavní výhry a prohry hnutí za lidská práva, za práva menšin a práva žen?

Architektura (Peter Stec)

Jak debatovat o architektuře? Podíváme se na propojení prostoru architektury s jeho reprezentací v ploše, ale i ve slovech. Jak se šíří architektonické nápady? Budeme sledovat vývoj prostorových konceptů, jejich míšení a přizpůsobovaní se novým podmínkám. Které z nich zaniknou? Probereme způsoby vyhodnocování architektonických projektů.

Debata pro pokročilé (Martin Burgr, Jan Dragoun, Hanka Skljarszka)

Kurz je určen pro členy SDA/ADK, kteří ovládají základy debaty. Zaměříme se v něm na analýzu tezí, tvorbu kritérií, strategii v debatě a další způsoby jak vylepšit svoje debatní výkony. Účastníci se namísto některých workshopů zúčastní rozšiřujících hodin kurzu. Účastnící mohou být rozděleni podle zkušeností.

Debata pro začátečníky (Patrik Gallo, Irena Kotíková, Marián Porvažník)

V tomto kurzu se naučíte, jak tvořit dobré argumenty, jak jednat s oponentem bez hádání a přitom si ještě udržet styl.  Budou ho vést lektoři Slovenské debatní asociace a Asociace debatních klubů ČR a je určený těm z vás, kteří zatím nemají zkušeností s akademickou debatou. Co se v kurzu naučíte, budete moct využít i pokud se nechystáte soutěžně debatovat. 

Jakékoliv otázky ohledně debatních kurzů adresujte Majovi Porvažníkovi (majo.porvaznik@gmail.com).

Ekonomie (Matěj Bajgar)

Co všechno se můžeme naučit z ceny kovové trubky? O čem cena kovové trubky mlčí? Má ekonomiku řídit ministerstvo financí nebo neviditelná ruka trhu? Co mají společného studentské slevy v kině a amatérské videokamery? A co mají společného ojetá auta, klienti zdravotních pojišťoven a univerzitní studenti? Proč spolu země obchodují? Je můj iPhone "made in China"? Je správné bojkotovat zboží vyráběné v rozvojových zemích za těžkých pracovních podmínek při mzdě 3 dolary na den? Je "fairtrade" fér? Proč ekonomy zajímá růst HDP? Je svobodný trh spravedlivý? Kurz bude formou diskuse hledat odpovědi na tyto či podobné otázky.

Historie (Jan Indráček)

V rámci tohoto kurzu se podíváme na několik zajímavých témat, kterými se moderní studium historie zabývá. Jak vznikají historické mýty a jak jsou dodnes využívány k manipulaci lidí a celých národů? Jak se psaní i výklad historie v posledních 50 letech měnil kvůli novým filosofiím od genderu k postkolonialismu nebo životnímu prostředí? Co znamenají slova jako “impérium”, “revoluce” nebo “komunismus” - pokud vůbec něco - a jak nám pomáhají pochopit naši minulost a přítomnost? Ve všech oblastech budeme mít připravené dokumenty k historickým obdobím a momentům od křížových výprav po volební vítězství Baracka Obamy, ale cílem diskusí bude, abychom se podívali i na témata, o kterých mají účastníci své vlastní znalosti.

Literatura 21. století (Didi Ganzarčíková)

Tento kurz studuje skrz poetiku textu i současnou společnost a dnešního člověka. Jaké je místo jednotlivce ve společnosti? Jak se cítí, jak žije a jaké má očekávání?  I spisovatelé hledají odpovědi na tyto otázky a během tohoto semináře je budeme hledat i my. Kromě jiného se ztratíme ve městě New York s Paulem Austerem a podíváme se na svět různých ras očima Zadie Smith. Zjistíme, jaká je poezie sociálních sítí a zda vůbec něco takového existuje. A protože literatura je především kreativní proces, podíváme se na svět také skrz náš vlastní příběh. 

Neurověda 101 (Matej Mačák)

Kurz slouží jako úvod do současného výzkumu v neurovědě. Záměrem bude přiblížit široký rozsah vědeckého výzkumu od základních otázek týkajících se vnímání a pozorování až po filozoficko-neurovědný přístup ke zkoumání vědomí a bytí. V kurzu probereme, jak stavba našeho mozku určuje naše vnímání a vědomí a jak jej ovlivňují drogy a jiné neuroaktivní látky. Probereme, jak se ukládá paměť, její chybovost a způsoby ovlivňování, jako například zesílení anebo vymazání paměti. Cílem kurzu bude přiblížit, jak komunikace mezi jednotlivými neurony dokáže vytvořit komplexní chování, kterého jsme schopní v každodenním životě. 

Politika (jméno lektora bude oznámeno v průběhu března)

Kurz o politických ideologiích, aktérech a režimech – tedy o tom, jaká by měla být politika, kdo ji tvoří a jaká je ve skutečnosti. Mezi otázky, na které budeme hledat odpovědi, patří: Jsou levicoví liberálové pokrytci? Co mají společného konzervativci a anarchisti? A je demokracie skutečně „nejhorší forma vlády kromě všech ostatních, které byly čas od času vyzkoušené“ (Winston Churchill, 1947)? Diskuze je nevyhnutelnou součástí kurzu.

Psychologie (Mária Friedmannová)

Tento kurz vám nabízí poznat psychologii tak trochu jinak – méně jako psychoanalýzu a více jako vědu. Dozvíme se, z čeho se opravdu skládá osobnost, do jaké míry je naše chování a rozhodování podmíněné skupinou, v které žijeme a rolí, kterou v ní máme, nakolik si můžeme být jistí naší morálkou a tím, co bychom prý nikdy neudělali, a zjistíme, jak moc je naše prožívání závislé na interpretaci, kterou situaci sami dáme, a to i v oblastech, u kterých se zdá, že jsou objektivně mimo náš vliv. 

Sociologie (Markéta Šetinová)

Během tohoto kurzu se budeme zabývat aktuálními společenskými tématy, jako je náboženství, válečný konflikt nebo multikulturalismus. Za pomoci sociologických teorií budeme diskutovat, zda jsou války racionální záležitostí, jestli může mít členství v sektě nějaké výhody nebo kdy příliv cizinců vede ke snížení xenofobie. Součástí kurzu bude i kritický pohled na výzkum ve společenských vědách, především jak lehce se jeho výsledky dají manipulovat, například v reklamě a v médiích.

Soukromé právo (Matej Sapák)

Na rozdíl od trestného či ústavního práva, kde je vliv společenských hodnot na první pohled zřejmý, soukromé právo se zdá být spíše pragmatickým nástrojem, prostřednictvím kterého se řídí vztahy mezi jednotlivými členy společnosti. V tomto kurzu se seznámíme s nejběžnějšími nástroji soukromého práva, jako jsou například smlouvy či formy obchodních společností. Zároveň ale budeme přemýšlet nad různými způsoby, jak moli být tyto nástroje nastavené a nad společenskými hodnotami, které vedly ke konkrétním paragrafům: Můžou se dva lidé smluvně zavázat, k čemu chtějí, anebo jsou určité dohody společensky nepřijatelné? Proč chráníme majetek vlastníků firmy před věřiteli, když jejich firma zkrachuje? Proč dovolujeme například bankám, aby si vytvářeli vlastní „soukromé“ rozhodovací soudy?

Veřejné právo (Kubo Mačák)

Kurz veřejného práva nabízí účastníkům možnost objevit etická dilemata skryté v pozadí české a slovenské legislativy a mezinárodního práva, diskutovat o vhodnosti právního řešení společenských témat jako trestu smrti anebo potratů a vyzkoušet si právní argumentaci před simulovaným soudem na vlastní kůži. Kurz představuje právo jako fascinující systém, který vzniká na základě hodnotových konfliktů ve společnosti a dává si za cíl odstranit mýtus o právu jako o bezduché spleti neměnných paragrafů. Tematické celky budou obsahovat: úvod do práva, ústavní právo a lidská práva, trestní právo, legislativní proces a mezinárodní právo.